Livré directement. Dans 5 minutes par e-mail

Disclaimer voor QuizMaestro.nl


Disclaimer voor QuizMaestro.nl

Blue Indigo Solutions V.O.F (Kamer van Koophandel: 74980777), hierna te noemen Blue Indigo Solutions, verleent u hierbij toegang tot Quiz Maestro en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Blue Indigo Solutions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Blue Indigo Solutions spant zich in om de inhoud van Quiz Maestro zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Quiz Maestro aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Blue Indigo Solutions.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Quiz Maestro onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op Quiz Maestro opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Blue Indigo Solutions nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Blue Indigo Solutions.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Blue Indigo Solutions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.